Dr hab.n. med. Łukasz Kaska

specjalista chirurg

Kierownik Kliniki Chirurgii Ogólnej , Endokrynologicznej i Transplantacyjnej – Gdański Uniwersytet Medyczny. Lekarz specjalista chirurg, Szef Centrum Doskonałości w Chirurgii Bariatrycznej i Metabolicznej (Center of Exellence in Bariatric and Metabolic Surgery -certyfikat IFSO: 2019), szef wielodyscyplinarnego Centrum Leczenia Otyłości i Chorób Metabolicznych przy Klinice Chirurgii Ogólnej w Gdańsku.