Dr n. med. Dominka Babińska

psycholog kliniczny, psychoterapeuta

Pracuje z osobami dorosłymi, udziela pomocy psychologicznej i psychoterapeutycznej pacjentom z chorobami przewlekłymi, zaburzeniami psychosomatycznymi, zaburzeniami odżywiania, a także stanami depresyjnymi i lękowymi. Należy do Interdyscyplinarnego Zespołu Leczenia Otyłości w Klinice Chirurgii Ogólnej, Endokrynologicznej i Transplantacyjnej w Gdańsku. Od 2005 r. zajmuje się psychologicznym przygotowaniem pacjentów do chirurgicznego leczenia otyłości. Ponadto należy do Interdyscyplinarnego Zespołu Hospicyjnej Opieki Perinatalnej w Gdańsku.